Často sa uvádza, že tiramisu má svoj pôvod v talianskej oblasti Veneto, kde sa objavilo začiatkom 60. rokov minulého storočia v reštaurácii „Le Beccherie“. Vytvoril ho cukrár Robert Linguanotto.

Avšak iný zdroj uvádza, že tento dezert vznikol už začiatkom 17. storočia v Siene na počesť istého vojvodu.

Isté je, že si tiramisu dokázalo podmaniť celý svet a 29. júla 2017 bolo zapísané ministerstvom hospodárstva a potravinárstva do zoznamu tradičných hospodársko-potravinárskych výrobkov vo Fruili-Venezia Giulia, aby si ho nikto nepovolaný nemohol privlastniť.